องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท.
   
  กิจกรรม "จิตอาสา " ปลูกป่าชุมชน
   

วันทึ่ 28 กรกฎาคม 2563 นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายม...

  มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโ...
   

     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเปิดภาคเร...

  การฉีดพ่นหมอกควันตามแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข...
   

 
 
ใส่หน้ากากดวงเดือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08