องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์044-666-288 / โทรสาร 044-666-289

E- mail : admin@khoklam.go.th

Web Site : www.khoklam.go.th