องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563[วันที่ 2020-11-06][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน[วันที่ 2020-11-05][ผู้อ่าน 26]
 
  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง[วันที่ 2020-10-06][ผู้อ่าน 18]
 
  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท.[วันที่ 2020-08-27][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรม "จิตอาสา " ปลูกป่าชุมชน[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 43]
 
  มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 49]
 
  การฉีดพ่นหมอกควันตามแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (การฉีดวัคซีน ส...[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอำเภอลำปลายมาศยิ้ม... เคลื่อนที่ ประจำเดือ...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 92]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ประจำปี ...[วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 101]
 
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี ต.โคกล่าม (สัปดาห์...[วันที่ 2020-01-27][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2020-01-23][ผู้อ่าน 108]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7