องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยคำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ป้องกันโควิด 19 [ 16 ก.ค. 2563 ]4
2 รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 2 มิ.ย. 2563 ]9
3 การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
4 การขยายระยะเวลาการใช้ข้อบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
5 ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 พ.ค. 2563 ]6
6 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]8
7 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 เม.ย. 2563 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เรื่องประกวดราคาจ้าง [ 15 เม.ย. 2563 ]29
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เรื่อง ประกวดราคาจ้าง [ 15 เม.ย. 2563 ]21
10 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย [ 14 เม.ย. 2563 ]26
11 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามแนวทาง BURIRAM HEAL MODEL [ 14 เม.ย. 2563 ]8
12 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ 2 [ 14 เม.ย. 2563 ]7
13 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ 9 เม.ย. 2563 ]6
14 สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) [ 8 เม.ย. 2563 ]7
15 การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก [ 7 เม.ย. 2563 ]5
16 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 30 มี.ค. 2563 ]23
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 30 มี.ค. 2563 ]21
18 ขอความร่วมมือในการเตรียม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 5 มี.ค. 2563 ]26
19 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 5 มี.ค. 2563 ]29
20 โครงการ Big Cleaning Day [ 27 ก.พ. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3