องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 26 พ.ย. 2563 ]1
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 16 พ.ย. 2563 ]1
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 11 พ.ย. 2563 ]1
4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]1
5 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) [ 6 พ.ย. 2563 ]1
6 เปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ที่ตกหล่นไม่เคยรับเบี้ย) [ 5 พ.ย. 2563 ]2
7 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]1
8 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]1
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 2 พ.ย. 2563 ]1
10 การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]5
11 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 26 ต.ค. 2563 ]3
12 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 21 ต.ค. 2563 ]1
13 งาน Thailand Smart City Week 2020 [ 19 ต.ค. 2563 ]3
14 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) [ 2 ต.ค. 2563 ]1
15 การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [ 2 ต.ค. 2563 ]1
16 การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ [ 2 ต.ค. 2563 ]1
17 สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง [ 23 ก.ย. 2563 ]4
18 กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยคำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ป้องกันโควิด 19 [ 16 ก.ค. 2563 ]15
19 รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 2 มิ.ย. 2563 ]20
20 การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ [ 1 มิ.ย. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4