องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมต น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์

ระดับดาว : (ปี 2552)

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระคูณ  172 สระคูร หมู่ 4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ติดต่อ : นางสุนันท์ สะรวญ  โทร :

   

เสื่อกกทอยกลาย

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์  ระดับดาว : (ปี 2552)

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านลุงม่วง

 99 หมู่ 1 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
ติดต่อ : คุณแสงเดือน ปริตว  โทร :  08 7778 1253

   

ผ้าถุงไหม มีหลากสีหลายลายให้เลือกตามความพอใจ

ขนาด : 100.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร  น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์   1000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อ : นางจัด แหวนมุกข์    โทร :  044-661400

อีเมล:  cdd_bureeram@thaimail.com

   

ผ้าขาวม้าไหม มีหลากหลายลวดลายให้เลือก มีความคงทนใช้ได้อเนกประสงค์

ขนาด : 85.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร  น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์  500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อ : นางจัด แหวนมุกข์  โทร :  044-661400

อีเมล:  cdd_bureeram@thaimail.com

   

สวมใส่สบาย หรือจะตัดเป็นเสื้อหรือกระเป๋าก็ได้

ขนาด : 100.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร  น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อ : นางจัด แหวนมุกข์