องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 
ใส่หน้ากากดวงเดือน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
 
เกษตรสูงวัย ใจมาก่อนแรง
 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อผาย สร้อยสระกลาง บร
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย