องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   น.ส.ลาวัลย์  ปะกะตัง
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ