องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ส.ค. 2561 ]166
2 ผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessements : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA 2560) [ 12 ต.ค. 2560 ]245
3 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Intearity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]238
4 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำป [ 12 ต.ค. 2560 ]248