องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้แผนดำเนินงานการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]26
2 การใช้แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 1) [ 28 ต.ค. 2562 ]17
3 แผนดำเนินงานเงินทุนสำรอง [ 28 ต.ค. 2562 ]5
4 แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]5
5 สรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2562 ]56
6 การใช้แผนดำเนินงานการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]9
7 การใช้แผนดำเนินงานการจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2562 และแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) [ 2 ก.ย. 2562 ]12
8 การใช้แผนดำเนินงานการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]9
9 การใช้แผนดำเนินงานการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]10
10 แผนดำเนินการ ประจำปี 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]330