องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 


การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท.


2020-11-06
2020-11-05
2020-10-06
2020-08-27
2020-07-28
2020-06-30
2020-06-04
2020-04-15
2020-03-16
2020-02-17