องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 


กิจกรรม "จิตอาสา " ปลูกป่าชุมชน


วันทึ่ 28 กรกฎาคม 2563 นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานจัดกิจกรรม  "จิตอาสา " ปลูกป่าชุมชน  ม.6 ต.โคกล่าม เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น / จิตอาสา ต.โคกล่าม เข้าร่วมกิจกรรม

2020-11-06
2020-11-05
2020-10-06
2020-08-27
2020-07-28
2020-06-30
2020-06-04
2020-04-15
2020-03-16
2020-02-17