องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 


การฉีดพ่นหมอกควันตามแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


ภาพกิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควัน ตามแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมดังกล่าว และขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

2020-11-06
2020-11-05
2020-10-06
2020-08-27
2020-07-28
2020-06-30
2020-06-04
2020-04-15
2020-03-16
2020-02-17