องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (การฉีดวัคซีน สุนัขและแมว)


เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม. ลงพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (การฉีดวัคซีน สุนัขและแมว)  ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันที่  15  เมษายน  2563

2020-07-28
2020-06-30
2020-06-04
2020-04-15
2020-03-16
2020-02-17
2020-01-27
2020-01-23
2019-10-10
2019-09-27