หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์095-9210636

อีเมล