หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวขวัญชีวา สาระพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 • thumbnail

  นายสมยศ เพชรมงคลกุล

  นักพัฒนาชุมชุนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏา พิมวันนา

  นักพัฒนาชุมชุนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนริศร์ สมันรัมย์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา เข็มลา

  คนงานทั่วไป