หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชนายุส คูณกลาง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ จันนวน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ อินทรโสภา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายชัยยันต์ ผาสุกสม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นางสาวลักขณา ร่องบุตรศรี

  พนักงานจ้างทั่วไป