หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวขวัญชีวา สาระพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

  โทร.

 • thumbnail

  นายสมยศ เพชรมงคลกุล

  นักพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏา พิมวันนา

  นักพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

  โทร.

 • thumbnail

  นายนริศร์ สมันรัมย์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา เข็มลา

  คนงานทั่วไป

  โทร.