หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

    นางยุพิน สมควร

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  • thumbnail

    นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม