หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางกุหลาบ เมรสนัด

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  088-4678487

 • thumbnail

  นายยุทธการ เสนากลาง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  087-8711919

 • thumbnail

  นายชาญชัย อ่างสุวรรณ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  093-6693425

 • thumbnail

  นายเสนีย์ ดีกา

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  095-9210636