องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ [ 13 มี.ค. 2562 ]82
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ ๘ [ 13 มี.ค. 2562 ]83
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ [ 5 มี.ค. 2562 ]79
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระคูณ หมู่ที่ ๔ [ 21 ก.พ. 2562 ]67
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ [ 21 ก.พ. 2562 ]68
6 ราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านปิดทอง หมู่ที่ ๓ [ 7 ก.พ. 2562 ]59
7 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ [ 22 ม.ค. 2562 ]66
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเติ่นวัว หมู่ที่ ๑๐ [ 22 ม.ค. 2562 ]43
9 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ [ 22 ม.ค. 2562 ]68
10 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ [ 22 ม.ค. 2562 ]47
11 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒ [ 22 ม.ค. 2562 ]55
12 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลุงม่วง หมู่ที่ ๑ [ 22 ม.ค. 2562 ]46
13 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ [ 7 ธ.ค. 2561 ]53
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]55
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปิดทอง หมู่ที่ ๓ [ 27 พ.ย. 2561 ]54
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาเรือง หมู่ที่ ๖ [ 27 พ.ย. 2561 ]51
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (สายข้างวัด) [ 10 ม.ค. 2561 ]196
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (สายข้างวัด) [ 10 ม.ค. 2561 ]194
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 9 (จากถนนลาดยาง – ฟาร์มไก่นายประยูร บึงจันทร์) [ 10 ม.ค. 2561 ]174
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 12 (จากถนนลาดยาง - บ้านนายสมปอง) [ 10 ม.ค. 2561 ]239
 
หน้า 1|2|3|4|5