องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 [ 3 ต.ค. 2562 ]3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2562 ]3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2562 ]2
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ [ 13 มี.ค. 2562 ]88
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ ๘ [ 13 มี.ค. 2562 ]95
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ [ 5 มี.ค. 2562 ]81
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระคูณ หมู่ที่ ๔ [ 21 ก.พ. 2562 ]71
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ [ 21 ก.พ. 2562 ]73
9 ราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านปิดทอง หมู่ที่ ๓ [ 7 ก.พ. 2562 ]62
10 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ [ 22 ม.ค. 2562 ]69
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเติ่นวัว หมู่ที่ ๑๐ [ 22 ม.ค. 2562 ]45
12 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ [ 22 ม.ค. 2562 ]71
13 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ [ 22 ม.ค. 2562 ]48
14 ราคากลางโครงการสร้างถนน คสล. บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒ [ 22 ม.ค. 2562 ]57
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลุงม่วง หมู่ที่ ๑ [ 22 ม.ค. 2562 ]48
16 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗ [ 7 ธ.ค. 2561 ]55
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]55
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปิดทอง หมู่ที่ ๓ [ 27 พ.ย. 2561 ]56
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาเรือง หมู่ที่ ๖ [ 27 พ.ย. 2561 ]53
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (สายข้างวัด) [ 10 ม.ค. 2561 ]199
 
หน้า 1|2|3|4|5